نرم افزار حسابداری

نمایندگان محترم سپیدار،

جهت درج اطلاعات نمایندگی در سایت جدید سپیدار، لطفاً اطلاعات فرم زیر را تکمیل کنید. به منظور دریافت مختصات جغرافیایی ویدئوی زیر را مشاهده نمایید.

توجه1: لطفاً حتماً مکان شرکت را در نقشه انتخاب نمایید و از انتخاب خیابان و یا کوچه به عنوان محل شرکت خودداری کنید.

توجه2: در صورتی که اطلاعات نمایندگی را طی هفته گذشته به مدیران منطقه سپیدار ارسال کرده اید، نیازی به تکمیل این فرم ندارید.

 

 

  • اطلاعات نمایندگی

  • Max. file size: 2 MB.