نمایندگان محترم سپیدار،

جهت درج اطلاعات نمایندگی در سایت جدید سپیدار، لطفاً اطلاعات فرم زیر را تکمیل کنید. به منظور دریافت مختصات جغرافیایی ویدئوی زیر را مشاهده نمایید.

توجه1: لطفاً حتماً مکان شرکت را در نقشه انتخاب نمایید و از انتخاب خیابان و یا کوچه به عنوان محل شرکت خودداری کنید.

توجه2: در صورتی که اطلاعات نمایندگی را طی هفته گذشته به مدیران منطقه سپیدار ارسال کرده اید، نیازی به تکمیل این فرم ندارید.

 

 

  • اطلاعات نمایندگی

  • Max. file size: 2 MB.