«این توافقنامه در 16 ماده و 7 تبصره تنظیم شده است. پس از تایید این توافق نامه، هر گونه ادعای عدم آگاهی از مفاد این توافقنامه مسموع نخواهد بود. »

طرفین توافقنامه

این توافق نامه بین شـرکت سپیدار سیستم آسیا ثبت شده به شماره 76396 ،اداره ثبت شرکت های تهران به شناسه ملی 10103914576و کد اقتصادی 411346466396 به نشانی خیابان ولیعصـر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار پلاک 20 به نماینـدگی آقـای حمیدرضا رنجبری (مـدیرعامل) و محسن طلائی (رئیس هیأت مدیره)  که از این پس در این توافقنامه «سپیدار سیستم»  نامیـده می شود و مالک اشتراک که از این پس در این توافقنامه «مشتری» نامیده می شود طبق شرایط زیر منعقد می‌شود:

ماده 1- تعاریف

این کلمات در توافقنامه حاضر به معنای مندرج درذیل آمده است:

  • تاخیر (Latency): میزان فاصـله زمـانی بین یـک ارسـال درخواست داده و دریـافت پاسـخ از طریق خـط اینترنت مشترک که برحسب میلی ثانیه، اندازه گیری می­شود.
  • خدمت(Service): اجاره خدمات نرم افزارهای کاربردی از طریق وب محصولات ابری سپیدار و خـدمات زیرسـاخت و مدیریت سیستم در بستر ابری.
  • نرم افزار به عنوان خدمت:(SaaS) سرویس ارائه نرم­افزار بر بستر ابر، که امکان ورود و ذخیره‌سازی و طبقه‌بندی دیتا را در پایگاه داده شرکت ارائه‌دهنده‌ی خدمت، فراهم می­کند.
  • ماژول نرم افزار:(Module) بخشی از نرم­افزار است که ویژگی­های مشخصی دارد و برای نمایش محتوا یا انجام یک عملیات خاص استفاده می­شود.
  • ضریب دسترسی:(Service Availability Ratio) عبارت است از ضریب مشخص کننده امکان دسترسی خدمت گیرنده به حداکثر خدمات ارائه شده در دیتاسنتر (در صورتی که شبکه ارتباطی مشترک قطع شده باشد، اما سیستم در دیتاسنتر فروشنده در حال کار باشد، این زمان جزو زمان­های دارای دسترسی خواهد بود)
  • بک آپ گیری:(Backup) عبارت است از تهیه نسخه پشتیبان از داده های مشتری.
  • به روز رسانی:(Updating) ارائه نسخه جدیدی از نرم­افزار که هدف اصلی آن بهبود بخش های مختلف نرم­افزار است.

ماده 2- موضوع توافقنامه

موضوع توافقنامه عبارت است از اجاره خدمات نرم افزارهای کاربردی از طریق وب  با نام تجاری «سپیدار ابری»  متعلق به شرکت “سپیدار سیستم آسیا” سهامی عام و بر روی زیرساخت ارائه شـده توسط آن به صورت (SaaS)که حق اشتراک شش ماهه/ یک ساله  ماژول ها توسط مشتری، پرداخت شده است.

ماده3- مدت توافقنامه

مدت این توافقنامه از تاریخ پرداخت فاکتور لغایت مدت زمان توافق شده است.

تبصره1-  چنانچه پس از پایان مدت این توافقنامه، مشتری نسبت به تمدید حق اشتراک اقدام نماید، کلیه مفاد این توافقنامه فیمابین طرفین لازم­الاجرا و معتبر است و نیاز به امضاء مجدد این توافقنامه نیست.  لیکن چنانچه سپیدار سیستم اصلاحاتی در متن این توافقنامه انجام دهد، مشتری موظف است نسبت به امضای توافقنامه جدید اقدام کند.  

ماده 4- زیرساخت خدمات

خدمات زیرساخت مذکور در ماده 2 این توافقنامه و مدیریت سیستم به شرح موارد ذیل است:

أ. فضای مرکز داده

ب. Server  و فضای ذخیره سازی

ت. پهنای باند اینترنت

ث. پشتیبانی­ گیری

ج. امنیت آنتی ویروس

ح. پشتیبانی سیستم عامل Cloud

خ. دیده­بانی سرویس­های پایه­ای

د. نگهداری سرویس­های زیرساختی بستر Cloud

ماده 5- مبلغ توافقنامه و نحوه پرداخت

1-5- تعرفه حق اشتراک موضوع این توافقنامه و نحوه پرداخت آن مطـابق بـا جـدول قیمت­گـذاری منـدرج در پرتال مشتریان محصولات ابری در زمان صدور فاکتور خواهد بود. مبنای محاسبه حق اشتراک بر اسـاس سـرویس­های دریافتی(ماژول­های سیسـتمی)، تعـداد کاربران و مدت زمان اشتراک است.

2-5- مشتری موظف است مجموع مبلغ حق اشتراک را هم­زمان با امضاء این توافقنامه به حساب شماره 707073004-810-10-1006و شبا 230780100610810707073004  بانک خاورمیانه به نام  سپیدار سیستم آسیا واریز کند. بدیهی است ارائه هرگونه خدمات به موجب این توافقنامه منوط به پرداخت مبلغ حق اشتراک است.

3-5- مشتری با امضای این توافقنامه می­پذیرد و اعلام می­کند پس از پرداخت مبلغ حق اشتراک، در هیچ صورتی اعم از اینکه از خدمات موضوع این توافقنامه استفاده کرده باشد یا خیر، امکان استرداد وجه را نخواهد داشت.

4-5- به موجب قـانون مالیـات بر ارزش افزوده، در تمـام صورت­حسـاب های صادره توسط سپیدار سیستم، برحسب قوانین و مقررات حاکم، در زمان صدورصورتحساب، مالیات محاسبه و اخذ می­شود.

ماده 6-  تعهدات مشتری

1-6- مشتری متعهـد است به منظور تسهیل و تسریع پیشبرد موضوع این توافقنامه، یک “رابط” تحت عنوان نماینده تام­الاختیار خود را به همراه مشـخصات تماس و آدرس ایمیل معتبر به سپیدار سیستم معرفی نماید. این نماینده پل ارتباطی بین سپیدار سیستم و مشترک­ خواهند بود.  کلیه اطلاعیه­هـای سپیدار سیستم، اطلاعـات حسـاب کـاربری مشتری (نـام کـاربری و پسـورد) جهت بهره برداری از نرم­افزارهـا، پرتـال مشتریان، هرگونه تغییر در نحوه خـدمت­رسـانی و به روزرسانی نرم­افزار، تایید الکترونیکی یا رسـمی دریافت نسخ پشتیبان یا تغییرات در نحوه دسترسی و هر گونه اعلان دیگر در رابطه با موضوع این توافقنامه صرفا از طریق ایمیل و ارسال پیامک به اطلاع نماینده خواهد رسید. اطلاع نماینده معرفی شده به معنای اطلاع مشتری خواهد بود.

تبصره 2- مشترک موظف است در صورت تغییر نماینده،  مراتب را بصورت مکتوب به سپیدار سیستم اعلام کنـد. در غیر این­صورت تمام مکاتبات و موضوعات این توافقنامه با نماینده یا نمایندگان پیشین صورت می­گیرد و مسئولیت آن صرفا برعهده مشتری است. بدیهی روابط فیمابین مشتری و نمایندگان صرفا بر عهده خود ایشان است و سپیدار سیستم هیچ گونه مسئولیتی در خصوص اختلافات، شرایط همکاری یا قطع همکاری ایشان نخواهد داشت.

2-6- مشتری متعهـد است امنیت حسـاب کاربری خود را حفظ کنـد (مانند انتخاب کلمه عبور با امنیت بالا) و این تعهـد را به کاربران خود نیز اعلام کند. مسـئولیت هرگونه آسـیب احتمالی به اطلاعات مشترک که به دلیل کوتاهی مشترک یا هر یک از اشـخاص مرتبط با وی ایجاد شده است صرفا بر عهده خود مشترک است و سپیدار سیستم هیچ­گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. اختصـاص حسـاب کـاربری به مشتری صـرفا به منظور بهره­برداری از نرم­افزارهـا برای عملیـات تجـاری مشتری است. هرگونه بهره­برداری خارج از موضوع این توافقنامه مشمول ماده 9 این توافقنامه خواهد بود.

3-6- مشتری متعهـد است بر محتویـات و اطلاعـاتی که توسـط هر یک از کاربرانش در هر یک از نرم­افزارهای سپیدارابری وارد می شود، نظـارت و کنترل لازم را اعمال کند.  هر گونه مسـئولیت قانونی در خصوص نوع و محتوای اطلاعات وارد شده صرفا برعهده مشتری است و سپیدار سیستم هیچ تعهدی در این خصوص ندارد.

4-6- مشتری متعهد است از اشتراک اختصاص داده شده شـخصا استفاده کند و حق ندارد امکان بهره­برداری از نرم­افزارهای موضوع این توافقنامه را به اشخاص ثالث (اعم از کلیه شعب نمایندگی مشتری و شرکت­های زیرمجموعه است) واگذار نماید.

5-6- تمدید این توافقنامه و ادامه دسترسی مشتری به نرم­افزار(ها) صرفا منوط به پرداخت حق اشتراک است و این توافقنامه تحت هیچ شرایطی بطور خودکار و بدون پرداخت حق اشتراک تمدید نخواهد شد. مسئولیت هرگونه مشکلی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه عدم دسترسی مشترک به نرم افزار به دلیل عدم پرداخت حق اشتراک ایجاد شود، صرفا برعهده مشتری است و سپیدار سیستم هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد.

تبصره 3- در صورت عدم رعایت تمام و یا بخشی از شرایط این توافق نامه از طرف مشتری و یا در صورتی که محرز شود مشتری هویت یا اطلاعات تماس خود را ناصحیح اعلام نموده یا تغییر هرکدام از آنها را به سپیدار سیستم اطلاع نداده است، سپیدار سیستم حق مسدود نمودن حساب مشتری بدون اعلام قبلی را داراست. در این حالت هیچ گونه وجهی به مشتری مسترد نخواهد شد.

ماده7 – تعهدات سپیدار سیستم

1-7- سپیدار سیستم  متعهد است در صورت بروز هرگونه مشـکل که دسترسـی مشتری به سـرویس موضوع توافقنامه را مختل کند، نسبت به رفع مشکل در زمان مقتضی اقدام کند.

2-7- سپیدار سیستم متعهـد است انجام هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به عدم دسترسـی مشتری به خدمات موضوع این توافقنامه می­شود، 72 ساعت پیش از شروع اقدام، به نمایندگان مشتری اطلاع دهد.

3-7- سپیدار سیستم متعهـد است پس از امضـای این توافقنامه و پرداخت حق اشتراک، نسبت به ایجاد حساب کاربری برای مشتری، فعال­سازی آن و اعلام به نمایندگان مشتری اقدام نماید.

4-7- سپیدار سیستم متعهـد است مرکز داده­ای فراهم نمایـد که مشترک امکان دسترسـی به نرم افزار را به صورت 24*7 )هفت روز هفته و بصورت 24 ساعته) داشته باشد.  مشتری می­تواند مشـکل عدم دسترسی به مرکز داده (قطع دسترسی)  در خارج از محدوده زمانی ارائه خدمات را به سپیدار سیستم اعلام کند.

5-7- سپیدار سیستم متعهد است سـطح دسترسـی را مرتبا توسط مرکز داده سپیدار ابری ، پایش کند.  مشکلات احتمالی، بدون نیاز به اعلام از سمت مشتری، به صورت پیشگیرانه برطرف خواهد شد تا از سطح دسترسی مربوطه، اطمینان حاصل شود.

ماده 8 – خدمات بروز رسانی

سپیدار سیستم متعهد است چنانچه در طول دوره اعتبار اشتراک مشتری، نسخ بروز­رسانی شده ی نرم افزار(های) تحت پلتفرم موجود را به بازار عرضه کرد، این نسخ را در اختیار مشتری نیز قرار دهد. بدیهی است ارائه نسخ بروزرسانی شده به مشتری بطور رایگان و بدون دریافت هزینه اضافی خواهد بود.

تبصره 4- سپیدار سیستم متعهد است به منظور جلوگیری از هرگونه اختلال یا تاخیر در دسترسی مشتری به نرم­افزارهای موضوع این توافقنامه، عملیات بروزرسانی را در ساعات کم ترافیک انجام دهد.

ماده 9- حقوق مالکیت فکری

1-9- حقوق مادی و معنوی تمـامی اطلاعاتی که توسط مشتری و یا کاربران وی در زمان اسـتفاده از نرم­افزارهای موضوع این توافقنامه  در پایگاه داده (Database)سپیدار سیستم ثبت می­شود، متعلق به مشتری است. بنابراین مسئولیت دقت، کیفیت، یکپارچگی، قانونی بودن، قابل اتکا بودن، مناسب بودن و اسـتفاده مناسب از داده­های وارد شده صـرفا بر عهده مشتری است و سپیدار سیستم هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

2-9- تمـام حقوق مادی و معنوی نرم­افزارهـای پایگاه داده، نام تجاری، علائم تجاری، نام دامنه سایت و هرگونه متون، تصاویر و ویژگی­های خدمات موضوع این توافقنامه، منحصـرا متعلق به سپیدار سیستم است و مشتری حق تکثیر، کپی‌برداری و یا هر اقدام دیگری که نقض حقوق مادی و معنوی سپیدار سیستم محسوب می­شود را ندارد.

3-9- نرم‌افزارهای موضوع این توافقنامه مشمول تمامی مزایا و حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی آن است و تمامی مندرجات قانون و آیین‌نامه یاد شده در مقابل مشتری قابل استناد است.

4-9- در صورت تخلف مشتری از مفاد این ماده، مسئولیت جبران کلیه‌ی خسارات مادی و معنوی، مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از کپی‌برداری، انتقال و غیره بر عهده‌ی مشتری خواهد بود. مشتری موظف است موضوع این ماده را به کارمندان خود نیز اعلام کند و اقدامات لازم جهت جلوگیری از نقض حقوق قانونی سپیدار سیستم را انجام دهد. در هر صورت انجام این تخلف­ها توسط کاربران یا کارکنان مشتری نافی مسئولیت مشتری نیست و در این صورت مشتری و شخص متخلف، متضامناً مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. بدیهی است مطالبه خسارت مانع از طرح دعوای کیفری علیه مشتری و هر یک کاربران یا کارکنان مشتری نخواهد شد.  

ماده 10 -محرمانگی اطلاعات

سپیدار سیستم کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به مشتری که حسب اقتضاء و یا ضرورت در جریان اجرای این توافقنامه در اختیار وی قرار می­گیرد و یا اطلاعاتی را که ضمن مذاکرات شفاهی به آنها دسترسی پیدا می­کند، محرمانه تلقی می­نماید و از افشاء یا به کـار بردن آنهـا در جهت خلاف منافع مشتری در طول مـدت این توافقنامه  خودداری می کنـد و جز به موجب قانون، رأی دادگاه و یا دستور مقام صالح قضایی در اختیار شخص یا سازمانی قرار نمی­دهد.

تبصره 5-  چنانچه به دلیل قصور و یا غفلت مشتری در حفظ امنیت حساب کاربری ایشان، محرمانه بودن تمام و یا بخشـی از اطلاعات متعلق به وی خدشه دار شود، سپیدار سیستم  هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ماده 11-   شرایط خاتمه همکاری

درصورتی که مشتری حداکثر تا پایان زمان اشتراک نسبت به تمدید اشتراک خود اقدام ننماید:

1-11- بدیهی است که دسترسی مشتری به نرم افزار قطع خواهد شد.

2-11- حداکثر تا 90 روز تقویمی، دیتای مشتری توسط سپیدار سیستم نگهداری می شود و در این مدت زمان در صورتی که مشتری درخواست فعال سازی مجدد اشتراک خود را داشته باشد، علاوه بر پرداخت هزینه اشتراک، متعهد است هزینه نگهداری دیتا (از زمان اتمام اشتراک تا زمان فعال سازی مجدد اشتراک) را براساس نرخ اعلامی سپیدار سیستم بپردازد.

3-11- بعد از گذشت مدت زمان مقرر شده در بند 2 -11  چنانچه مشتری نسبت به تمدید حق اشتراک خود اقدام نکند،  دیتای مرتبط با آن بطور خودکار از روی سرورهای سپیدار سیستم حذف خواهد شد و مشتری حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد نخواهد داشت.

تبصره 6-  مشتری می­تواند در مدت  زمان ذکر شده در بند 2-11 با ارائه درخواست کتبی، نسبت به دریافت اطلاعات خود، با فرمت مشخص شده و پرداخت هزینه های اعلام شده توسط سپیدار سیستم، اقدام نماید.

ماده 12-   قوانین نسخه پشتیبان (completely backup)

1-12- روزانه از داده های مشتری نسخه پشتیبان تهیه می­شود.

2-12- کپی­های پشتیبان شرح داده شده در بند 1-12، حداکثر تا 30 روز تقویمی نگهداری خواهند شد.

ماده 13- بازیابی

چنانچه مشتری در طول مدت اشتراک، درخواست بازیابی اطلاعات در بازه شرح داده شده در بند 2-12 را داشته باشد، با ارائه درخواست کتبی، یک بار در طول دوره اشتراک (و حداکثر یکبار در سال) به صورت رایگان قابل انجام است.

ماده 14- فورس ماژور

چنانچه به دلیل فورس ماژور انجام تمام یا قسمتی از تعهدات و وظایف موضوع این توافقنامه امکان‌پذیر نباشد، تا زمانی که شرایط یادشده ادامه دارد، عدم انجام تعهدات و وظایف موضوع این توافقنامه، تخلف از مفاد آن محسوب نمی‌شود. مشروط بر این‌که طرفی که به علت وقوع فورس ماژور قادر به ایفای تعهدات خود نیست، حداکثر ظرف مدت10 روز، مراتب را کتباً به‌طرف مقابل اعلام کند. در این صورت توافقنامه تا رفع حالت فورس ماژور معلق خواهد ماند و این زمان به مدت توافقنامه افزوده خواهد شد.

 تبصره 7-   فورس ماژور به معنی عمل، واقعه یا سببی غیر قابل پیشگیری و خارج از کنترل معقول است که مانع انجام تعهدات است و بدون قید محدودیت شامل بلایای طبیعی، وضعبت فوق العاده در کشور بواسطه جنگ، اعتصاب، قطع برق،  قطع شبکه و اینترنت و فیلتر شدن تا حدی که بر اجرای توافقنامه تأثیر مستقیم دارد و انجام موضوع آن را مختل کند.

ماده 15-  قانون حاکم و مرجع حل اختلاف توافقنامه

1-15- این توافقنامه از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت تغییر قوانین و مقررات و یا صدور بخشنامه‌های دولتی جدید، الزامات مقررات جدید و توابع و آثار مالی آن نیز برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

2-15- در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای هر یک از مواد و شروط این توافقنامه، موضوع بدوا از طریق مذاکره‌ی مستقیم حل‌وفصل می‌گردد. در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک هفته از شروع مذاکرات، از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی، نسبت به حل اختلاف اقدام خواهد شد.

ماده 16- شروط کلی

1-16- این توافقنامه متضمن کلیه توافقات طرفین در خصوص موضوع اصلی آن بوده و توافق­ها و اظهارات شفاهی پیشین، در ارتباط با موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود.

2-16- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در مقدمه توافقنامه نوشته شده است. چنانچه یکی از طرفین، اقامتگاه قانونی خود را تغییر دهد باید نشانی خود را حداکثر یک هفته پس از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، کلیه مکاتبات اداری، اجرایی و اوراق قضایی به نشانی قبلی ارسال می­شود و ابلاغ شده تلقی می­گردد.

3-16- چنانچه هر یک از  مندرجات این توافقنامه یا اعمال سایر مقررات به هر میزان بی اعتبار، ممنوع یا غیر قابل اجرا باشد، در آن صورت قانون مربوطه تا میزان این بی اعتباری، ممنوعیت یا عدم قابلیت اجرا، فاقد اثر است، لیکن سایر مفاد این توافقنامه یا اعمال مقررات مربوطه همچنان به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود.