بستن سال مالی در نرم افزار دشت


در این ویدئو می توانید نحوه ایجاد سال مالی جدید و بستن حساب دوره مالی قبل را در نرم افزار فروشگاهی دشت مشاهده نمائید. به شما عزیزان آموزش میدهیم.