نرم افزار حسابداری

قیمت سیستم‌های سپیدار در 1400

به اطلاع مخاطبین گرامی سپیدار سیستم می‌رسانیم، نرم افزارهای سپیدار سیستم را تا پایان فروردین ماه سال جاری می‌توانید با قیمت قبلی خریداری کنید و از ابتدای اردیبهشت ماه افزایش قیمت خواهیم داشت.