مهدی امیری

نایب رئیس هیئت‌مدیره

(غیرموظف)

ایمیل: mehdiam@systemgroup.net

مهدی امیری؛ متولد سال ۱۳۵۵ در شهر رودسر و دانش‌آموخته‌ی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار از دانشگاه شریف است. او از سال 1380 در گروه شرکت‌های همکاران سیستم فعالیت داشته و در سال 1398 و از سال 1400 تاکنون در هیئت مدیره سپیدار عضویت داشته است.