الهه غریبی ورزقانی

عضو هیئت‌مدیره

(غیرموظف)

ایمیل: ElaheGh@systemgroup.net

الهه غریبی؛ متولد سال ۱۳۵۸ و دانش آموخته‌ی مقطع کارشناسی حسابداری از دانشگاه ولیعصر رفسنجان است. او از سال ۱۳۸۳ در گروه شرکت‌های همکاران سیستم فعالیت داشته و از سال 1401 تاکنون در هیئت مدیره سپیدار عضویت داشته است.