نرم افزار حسابداری

توجه ! لطفا راس زمان مذکور با همراه داشتن بلیط یا کارت شناسایی در کلاس حضور داشته باشید .

سیلابس دوره بر اساس موضوعات آموزشی ارجاع شده از طرف مشتریان طراحی شده است.

آدرس: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از ونک خیایان عطار پلاک ۸ سالن کنفرانس

زمان: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹:۰۰ – ۱۲:۰۰

ثبت نام

 


در این کلاس مباحث زیر آموزش داده می شود :

تامین کنندگان و انبارتنظیمات تامین کنندگان و انبار
تعریف واحد سنجش
تعریف کالا/خدمات
تعریف انبار
فاکتور خرید
رسید انبار بر مبنای فاکتور خرید
رسید انبار بدون مبنا از نوع خرید داخلی
برگشت خروج انبار ازنوع فروش
برگشت خروج انبار از نوع مصرف و سایر
رسید انبار بدون مبنا
رسید انبار با مبنا
خروج انبار از نوع فروش
انتقال بین انبار
خروج انبار از نوع مصرف وسابر
فاکتور خرید خدمات
تعیین کالاهایی که در انبار گردانی شرکت می کنند
درج شمارش واقعی کالاها
صدور تک
صدور سند کسری و اضافی انبار
قیمت گذاری محصولات تولیدی
قیمت گذاری اسناد انبار

 

مشتریان و فروشتنظیمات مشتریان و فروش
نوع فروش
اعلامیه قیمت
فروش و تحویل کالا به صورت همزمان
فروش و تحویل کالا در طی چند حواله
تحویل کالا و سپس ثبت فاکتور فروش
فروش و تحویل کالا به صورت همزمان
فروش و تحویل کالا در طی چند حواله
تحویل کالا و سپس ثبت فاکتور فروش
فروش خدمات
برگشت فروش و تحویل کالا به صورت همزمان
برگشت فروش و تحویل کالا در طی چند حواله
تحویل کالا و سپس ثبت فاکتور برگشت فروش
اعلامیه بدهکار/ بستانکار
تنظیمات فایل خرید فروش فصلی سال ۱۳۹۶
فایل خرید و فروش فصلی سال ۱۳۹۶
مالیات بر ارزش افزوده